Hopp rett til hovedinnhold

Om kurset

I dette kurset vil du få en innføring i biblioteksystemet Alma. Kurset er delt inn i moduler som tilvekst, utlån, katalogisering osv. På denne måten kan du velge å gå direkte til det området du ønsker en innføring i. Vi anbefaler likevel at alle som skal jobbe med Alma gjennomgår alle videoene som ligger her, for å få et overordnet bilde av hva systemet kan tilby.

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper for dette kurset

Meld på