Skip to this view's content

Ofte Stilte Spørsmål - FAQ

Kan jeg fritt bruke BIBSYS-utgaven av edX for utvikling av mitt kurs?

JaKan jeg fritt bruke BIBSYS-utgaven av edX for kursgjennomføring?

Du må kontakte BIBSYS på mooc@bibsys.no for å bli enig om betingelse.Bør jeg kanskje avvente til edX og Google kommer med sin edX-utgave gjennom mooc.org før jeg velger plattform?

Utvikling av et MOOC-kurs er en omfattende oppgave, ikke minst mht. å strukturere innholdet. edX har eksport-/import-muligheter som gjør det lett å skifte mellom ulike varianter av edX-plattformen. Det er foreløpig ukjent hvilke betingelser som er knyttet til bruk av mooc.org. Dette kan f. eks. være i hvilken grad det lar seg gjøre å profilere den enkelte institusjon/fagmiljø samt hvordan data i mooc.org lagres og evt. anvendes av tredjepart (Google/edX).BIBSYS tilbyr både Canvas og edX. Hvilken plattform skal jeg velge?

Plattformene har ulike egenskaper og dermed styrker og svakheter. Start med å tenke på selve innholdet og hvordan du vil at kurset skal samspille med studenten. Se på andres kurs eller prøv deg litt fram med begge før du velger plattform. Ta evt. kontakt med BIBSYS hvis du vil drøfte dette med oss.