Skip to this view's content

About edX

EdX er et foretak bestående av 32 ledende institusjoner organisert i XConsortium.
EdX har gjort tilgjengelig MOOC-plattformen edx.org i en åpen kildekode-utgave kalt Open edX.
Open edX-utgaven ligger til grunn for edX fra BIBSYS.

Open edX fra BIBSYS består av to hovedkomponenter:
  • edX er portalen og verktøyet for kursdeltagerne
  • Studio er verktøyet for utvikling av kursene
edX vil finnes i to utgaver:
  • http://edxtest.bibsys.no som benyttes for utprøving og under kursutvikling
  • http://edx.bibsys.no (kommer) som benyttes for kursgjennomføring